شماره تماس : 02188757911
امروز سه شنبه 6 فروردين 1398 ساعت 16:28
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

افزايش مسافرت فرانسوي ها به جزيره رئونيون - 1396/12/24

رئونيون، جزيره‌اي در جنوب غربي اقيانوس هند و يکي از ناحيه‌هاي فراي درياهاي فرانسه است و نزديک‌ترين خشکي به آن، کشور موريس است که در 170  کيلومتري آن قرار دارد.
بعد از اعلام رکوردشني جزيره‌ي رئونين در جذب گردشگر در اواخر سال 2016، اين جزيره در سال 2017 نيز بيش از 550.000 بازديدکننده داشت. با افزايش 11درصدي گردشگران نسبت به سال 2016، اين افزايش دو رقمي باعث خوشحالي مقامات گردشگري مقصد و نيز سهامداران محلي در همه‌ي بخش‌ها شد.
صنعت کشتي‌هاي کروز هم که شاهد رشد مثبت سالانه است، موفق شد به رکورد جديدي دست يابد: 35 کشتي کروز (بيش از 43.276 مسافر) در طول 12 ماه وارد اين  جزيره شده‌اند.

رکورد ثبت شده‌ي گردشگران به معني رکورد ميزان مصرف است و در نتيجه، افزايش تعداد بازديدکنندگان تأثير مستقيمي بر اقتصاد محلي داشته است: در سال 2017 بيش از 350.000.000 (سيصد و پنجاه ميليون) يورو از محل درآمدهاي خارجي مربوط به گردشگري به دست آمده است.

رکورد ثبت شده‌ي گردشگران به معني رکورد ميزان مصرف 

سرزمين فرانسه، مهم‌ترين بازار منبع اين جزيره است که 78/3 درصد از کل بازديدکنندگان آن را به خود اختصاص داده است. تعداد گردشگران فرانسوي، 7/59 درصد در مقايسه با سال 2016 افزايش يافته است و به 397.338 گردشگر رسيده است.

بعد از فرانسه، مهم‌ترين طرفداران اين مقصد، جزيره‌هاي اقيانوس هند هستند و جزيره موريس در راس اين فهرست قرار دارد: تعداد گردشگراني که از اين منطقه وارد رئونيون مي‌شوند، در طول سال حدود 46 درصد افزايش يافته و اکنون 6 درصد از کل بازديدکنندگان (64104 گردشگر) را به خود اختصاص داده است.

به طور کلي، گردشگران تفريحي بزرگ‌ترين گروه از گردشگراني هستند که به اين جزيره وارد مي‌شوند؛ تقريبا نه نفر از هر ده بازديدکننده را اين نوع از گردشگران تشکيل مي‌دهند. گردشگران تجاري در مکان بعدي قرار دارند.

ميانگين اقامت گردشگران در جزيره تقريبا 17 روز است. اين رقم، آمار مهمي براي مقصدهايي است که در مسافت‌هاي دور قرار گرفته‌اند. از لحاظ اقامت، صنعت هتلداري توانست در سال جاري موقعيت پيشروي خود در مقوله‌ي اقامت‌هاي تجاري را يک بار ديگر تاييد و حتي تقويت کند. بيش از 108.000 گردشگر طي سفر به اين جزيره، در يکي از هتل هاي آن اقامت کرده‌اند؛ اين رقم 11.48 درصد بيشتر از سال2016  است.

براي تقويت بيشتر اين روند، کميته‌ي گردشگري منطقه‌اي جزيره رئونيون از ابتداي سال 2018، اقدام به تقويت سيستم‌هاي ارتباطي و ارتقاء آن با هدف بازارهاي اولويتي کرده است.

کسب اين گونه نتايج و داشتن چنين جاه‌طلبي‌هايي مي‌تواند منافع بيشتري را به عنوان يک مقصد گردشگري جذاب به سوي رئونيون جلب کند.