شماره تماس : 02188757911
امروز يکشنبه 15 تير 1399 ساعت 80:93
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

سفر به لبنان بدون درج مهر ورود و خروج - 1397/04/23

سفارت لبنان در تهران اعلام کرد: براي تسهيل در رفت و آمد شهروندان ايراني به لبنان از امروز در گذرنامه آنها در جريان سفر به اين کشور مهر ورود و خروج فرودگاه بيروت زده نمي شود.

 پيش از اين اتباع ايراني در سفر به لبنان از طريق دو خط هوايي که هر کدام در هفته سه پرواز به اين کشور دارند در فرودگاه بيروت در گذرنامه آنها مهر ورود و خروج از لبنان زده مي شد؛ ولي از امروز براي تسهيل در اين رفت و آمد و افزايش رفاه مسافران ايراني ديگر در گذرنامه اين مسافران مهر فرودگاه زده نمي شود.