شماره تماس : 02188757911
امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 17:28
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

راهنماي گردشگري بالي

بالي جزيره‌اي است واقع در کشور اندونزي که از مراکز گردشگري مهم جهان به شمار مي‌رود. 


بالي جزيره خدايان، جزيره کوچکي از بزرگترين مجمع الجزاير جهان و بزرگترين کشور مسلمان جهان يعني کشور اندونزي است. اين جزيره دو اقيانوس آرام و اقيانوس هند را به هم پيوند داده است و در نتيجه اين وصلت خود از آب و هواي بسيار متفاوتي برخوردارگرديده است و مثل بسياري از جزاير ديگراندونزي ، دنياي مخصوص به خودش را دارد. دنيائي که نام اين جزيره را در فهرست برترين مقاصد گردشگري جهان قرار داده است.

 

اين جزيره جمعيتي حدود سه ميليون نفر داشته که قريببه اتفاق ساکنان آن اهل اندونزي هستند اما در سالهاي اخير بدليل رشد فراوان صنعت توريست بسياري ازاستراليا و اروپا هم به اين جزيره مهاجرت نموده و در بالي کار و زندگي ميکنند.

اين جزيره که مساحتي بالغ بر 5620 کيلومتر مربع را پوشش داده است، از لحاظ آتش فشاني فعال بوده و خاک آن برايکشاورزي بسيار حاصلخيز است. اما سوگولي آتشفشانهاي بالي کوه گودان آگانگ بوده که «مادرکوه »ها ناميده مي شود. اين کوه، آتشفشاني فعال بوده و ارتفاعي بيش از 3000متر دارد.

در شمال و جنوب کوه هاي مرکزي اين جزيره زمين هايبسياري حاصلخيزي براي کشاورزي وجود دارد که از آن براي کاشت برنج استفاده مي کنند.مزارع پلکاني برنج بالي نيز خود شهرت جهاني داشته و از جاذبه هاي گردشگري اين بهشتزميني پروردگار مي باشند .قطعا بيراه نگفته ايم اگر بگوييم که جزيره باليپر از خصائل منحصر به فردي است که آن را از ديگر نقاط دنيا متمايز مي سازد. بالي زيباترين و مشهورترين جزيره اندونزي است که در جنوب خط استوا بين جاوه در غرب و لومبوکدر شرق قرار گرفته است. فواصل هوايي اين جزيره تا جاکارتا حدود 2 ساعت و تا تهران بامحاسبه توقف بين پروازي در شهرهاي دوحه ، کوالالامپور ويا سنگاپور حدود 15 ساعت ميباشد.

بزرگترين شهر و مرکز اداري اين جزيره نيز شهر دنپازاراست که حدود چهارصد هزار نفر جمعيت دارد. جزيره اندونزيايي بالي داراي گنجينه‌هاي بسيارياست: طبيعت زيبا، پوشش گياهي متنوع ودنياي منحصر به فرد زير آب، شاليزارهاي پلکانيبرنج ، رودها و آبشارها. اما گنجينه ويژه جزيره بالي سنت‌ها و رسوم اين جزيره است کهدر قبال فستيوالهاي گوناگوني پذيراي گردشگران مي باشد. هر فصل از سال كه باشد خورشيدهر روز حوالي 6 بامداد در جزيره بالي طلوع مي‌كند. اين جزيره كوچك و سرسبز اندونزييكي از اماكن اکو گردشگري بسيار جذاب جهان و قاره آسيا است كه در هر زماني از سال تعدادبسيار زيادي گردشگر به آن سفر مينمايند.مردم بالي از تبار نژادي ماقبل تاريخي هستند که از راه خاک اصلي قاره?آسيا در حدود 2500 پ.م. بهمجمع‌الجزاير اندونزي کوچيدند. با رسيدن هندوها دوره? ماقبل تاريخ به پايان رسيد. رسيدنهندوها در سال 100 پ.م. به‌وسيله?سفال‌نوشته‌هاي براهمي که بدست آمده‌اند تأئيد شده‌است.

 

شاهنشاهي ماجاپاهيت (12931520ميلادي) که در جاوه? شرقي مستقر شده بود در سال 1343يک کوچ‌نشيني هم در جزيره بالي برپا کرد. در پي حملات پياپي مسلمانان،شاهنشاهي ماجاپاهيت کمي پيش از 1500 ميلادي،سرنگون شد و اين امر باعث مهاجرت گسترده هندوها به بالي شد.پس از آن اين جزيره نيزبه مانند ديگران مناطق اندونزي تحت سلطه استعمارگران هلندي درآمد و تا سال 1942که توسط ارتش ژاپن اشغال گرديد به صورت مستعمره باقي ماند.

 

جزيره بالي در سده اخير نيز شاهد رويدادهاي بسياري بوده است، اشغال گرانژاپني از هيچ گونه ظلم و ستم در اين جزيره کوتاهي ننمودند.آنان به تخريب بسياري ازبناها ، معابد، مزارع و کشتار دسته جمعي بوميان پرداختند.در نهايت جنگ جهاني دوم وبا انفجار بمب اتمي ،ارتش ژاپن متحمل شکست سهمگيني از آمريکا گرديد. همزمان با اينرويداد آزادي خواهان و استقلال طلبان در اندونزي به رهبري سوکارنو و با ياري نيروهايآمريکائي موفق به شکست دادن و بيرون راندن اشغال گران ژاپني و آزادي کشور شدند.

 

از آن پس اين جزيره در آرامشي نسبي به سر مي بردو بزرگترين رويداد تاريخي دو دهه گذشته آن انفجار بمب توسط گروههاي اسلامگرايانه افراطيدر سال 2002 و 2003بوده است که منجر به از بين رفتن بيش از 250  تن از گردشگران خارجي گرديد.

 

امروزه بالي پس از عبور از فراز و نشيبهاي بسياريکي از مناطق گردشگري جهان گرديده است و حتي سالانه ميزبان بسياري از سمينارها و کنفرانسهايجهاني مانند آ سه آن است.

دين مردم بالي 

 

اگرچه اندونزي بزرگترين کشور مسلمان جهان مي باشدولي جالب است بدانيد که دين رسمي مردم جزيره بالي هندو بوده و تا حدود بسيار زياديبا هندوئيسمي که در هند رواج دارد متفاوت است. مثلا هندوان بالي از گوشت در غذاهايخود استفاده ميکنند و بر خلاف هندوان هند که داراي خدايان بسياري مي باشند و بت پرستينيز بسيار رواج دارد در بالي فقط سه خدا مورد پرستش قرار ميگيرند که در آسمانها بهسر ميبرند.

 

آيين هندو،قديمي ترين و کهن ترين مذهب زنده جهاناست و اکنون بالغ بر 900 ميليونهندو از آن پيروي مي کنند.مذهب هندو،مکتبي ماوراي طبيعي است و اجازه نمي دهد که پيروانشفقط به دنيا يا آخرت دلخوش کنند.زيرا مذهب هندو هدف بزرگتري را دنبال مي کند و آن دستيابي به حقيقت زندگي است.منظور اصلي آيين هندو آن است که هر هندوي واقعي بتواند بهحقيقت مطلق که برهمن نام دارد ،متصل شود.اين حقيقت عبارت است از روحي ابدي که برترو بالاتر از هرگونه علت و معلول و زمان و مکان است.

 

در مذهب هندو تمام کارها و اعمال مثل کارهاي هنري،علمي،سنتي،سياسيو اجتماعي،وسيله اي هستند براي رسيدن به رستگاري و به همين دليل يک هندوي کامل،کارهايخود را با نيتي پاک و والا به درست ترين شکل ممکن انجام مي دهد. رقص نيز جزئي از آيينهندو است و جايگاه بسيار بالايي در فرهنگ آن دارد.زيرا رقص کاري مقدس است که از خدايانبه انسان رسيده است.


جغرافيا

 

مختصات آن 8 25? 23? جنوبي و 115° 14? 55? شرقي است. جزيره? بالي جزو يک رشته‌جزايراست که جزيره? جاوه در غرب آن و جزيره? لومبوک در شرق آن قرار گرفته‌است. جزيره بالياز نظر جغرافيائي محل تلاقي دو اقيانوس هند و آرام محسوب مي گردد. اين دو اقيانوس درمحلي به نام دروازه اقيانوس به هم مي پيوندند.


خدايان هندو در بالي

 

شايد با شنيدن نام خدايان, اين تصور پيش آيد کههندوان بت پرست هستند و از وجود خداي يکتا بي خبر اما حقيقت اين است که هندوان باليخداي يکتا را مي پرستند و معتقدند که ذات مطلق الهي يگانه است. هندوان معتقدند که خدايان,مظاهر گوناگون همان خداي يکتا هستند در اين باره در ريگ ودا(يکي از چهار وداي موجود)کتاب مقدس هندوان آمده است :

” بر هر ثابت و جنبنده و نيزبر هر آنچه را ه مي رود وبر هر آنچه مي پرد و بر تمام اين آفرينش رنگارنگ, تنها يکخدا فرمانروايي مي کند.”

در واقع بايد گفت که حقيقت يکي بيشتر نيست اما بهنامها و شيوه هاي گوناگون توصيف مي شود.

آفريدگار در اين آيين , برهما ناميده مي شود کهمظهر آفرينش است. او انسان و کائنات را آفريده است و براي حفاظت آنان را به دستان ويشنوسپرده است.

ويشنو خداي مظهر بقا و زندگي روي زمين است. وي انسانرا پس از آفرينش در کائنات محفوظ ميدارد و در ادامه بقاي وي دخيل است تا در پايان بهدستان شيوا سپرده شود.

شيوا خداي فنا و نابودکننده انسان و ديگر موجوداتاست. خدائي که خاتمه دهنده همه چيز محسوب ميگردد. در هر صورت هندوييسم مذهبي است کهاگر عميقاً به آن نگاه کنيم، دستورهاي خوب و اخلاقي بسياري در خود دارد و معتقد بهافراط و تفريط در هيچ کاري نيست بلکه ميانه روي را توصيه مي کند.با اين حال هر فردهندو آزاد است که بر حسب توان و خواست خويش، از اين مذهب بهره برداري کند.

و سرانجام آنکه، هندوييسم مي گويد،بشر ناآگاه استو نمي داند که ذات مطلق چگونه روح خود را در آفريدگان دميده است.آغاز و پايان جهان،ماوراي زمان است و زمان همانند پلي است ميان ازل و ابد و چون انسان مادي ،اسير در حصارزمان و مکان است، نمي تواند از ازل و ابد آگاهي داشته باشد.

جمله اي زيبا در بهگودگيتا که مي گويد:

“آغاز هستي مخفي ، وسط آنآشکار و پايانش ناپيدا است”