شماره تماس : 02188757911
امروز چهارشنبه 22 مرداد 1399 ساعت 16:10
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

راهنماي گردشگري گرجستان

گُرجِستان کشوري است در قفقاز جنوبي که بين 41 درجه و 7 دقيقه تا 43 درجه و 35  دقيقه عرض شمالي، و 40 درجه و 4 دقيقه تا 46 درجه و 42 دقيقه طول شرقي واقع شده‌است.
اين کشور به صورت طولي در امتداد مدارت کشيده شده و طول آن حدود 370 کيلومتر، حداکثر عرض آن 200 کيلومتر وطول قطر بزرگ آن 613  کيلومتر است. مساحت گرجستان 69,700 کيلومتر مربع است.

 

-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

طول مرزهاي گرجستان جمعاً 1969,8 کيلومتر است. اين کشور از شمال با فدراسيون روسيه هم مرز مي‌باشد، سراسر اين خطوط مرزي، منطبق بر آب فشان رشته کوه‌هاي قفقاز کبير است و 807,6 کيلومتر مرز مشترک را در بر مي‌گيرد. اين مرز از نظر استراتژي نظامي اهميت بسياري دارد. در حقيقت اين مرز سرحدات طبيعي روسيه را در جنوب تشکيل مي‌دهد، در جنوب آن گرجستان و در شمال آن جمهوري‌هاي خودمختار داغستان، چچن، اينگوش،اوستياي شمالي، کاباردينو-بالکاريا، کاراچاي-چرکسيا، همچنين سرزمين کراسنودار را شامل مي‌شود. مهم ترين راه‌هاي ارتباطي قفقاز مرکزي و غربي کهروسيه را با گرجستان، ارمنستان و ايران پيوند مي‌دهد، از اين مرز مي‌گذرد. محافظت و نگهباني از اين مرز براي روسيه جنبه حياتي دارد، کما اينکه در دوره شوروي سابق و روسيه تزاري نيز داراي اهميت بسيار بود و جنگ‌هاي بسياري براي دستيابي به اين سرحدات به وقوع پيوسته‌است.
گرجستان در شرق با آذربايجان هم مرز است که طول آن 374,4 کيلومتر مي‌باشد. دو راه عمده ارتباطي گرجستان با شرق، درياي خزر و ايران از اين نقطه مي‌گذرد (جاده زميني و راه آهن) علاوه بر آن، لوله انتقال نفت باکو-سوپسا نيز از اين مرز مي‌گذرد.

 

-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

در جنوب، گرجستان به ترتيب از شرق به غرب با جمهوري آذربايجان، ارمنستان و ترکيه هم مرز است. طول خط مرزي بين گرجستان و ارمنستان 216,7 کيلومتر و با ترکيه 256,1 کيلومتر است. در غرب، گرجستان با درياي سياه مسدود مي‌شود که طول مرز ساحلي آن 315 کيلومتر است.
جمهوري خودمختار آجاريا با مساحت 3 هزار کيلومتر مربع در بخش جنوبي ساحل درياي سياه در ترکيب کشور قرار دارد.
استان خودمختار اوستياي جنوبي نيز با مساحت 3,9 هزار کيلومتر در دامنه‌هاي جنوبي قفقاز بزرگ در ترکيب جمهوري گرجستان قرار دارد.
گرجستان با 69,7 هزار کيلومتر مربع مساحت، دومين جمهوري قفقاز جنوبي از نظر مساحت و جمعيت (بعد از آذربايجان) به شمار مي‌رود.
طول سواحل گرجستان در درياي سياه 315 کيلومتر است که بين دهانه رود دماغه «گوينو» کشيده شده‌است.

تقسيمات کشوري و اداري 
کشور گرجستان به 8 استان، يک منطقه خود مختار (اوستياي جنوبي به مرکزيت تسخينوالي) و 2 جمهوري خودمختار به نام‌هاي آجاريا به مرکزيت باتومي و آبخازيا به مرکزيت سوخومي تقسيم مي‌گردد.
پايتخت اين کشور تفليس و شهرهاي مهم آن کوتائيسي، روستاوي، گوري، پوتي، باتومي، سوخومي، متسختا، چياتورا، تقيبولي، زوگديدي، تسقالتوبو، تقوارچلي،گاگرا و تلاوي مي‌باشند.

آب و هوا


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

طبيعت گرجستان
سرزمين گرجستان از نظر اقليمي منحصر به فرد است، يعني هر چهار فصل سال ديده مي‌شود به طوري که در يک زمان در کناره‌هاي درياي سياه هواي تابستاني در ميان نخل‌هاي بلند و هميشه سبز حکم فرماست؛ در تپه ماهورهاي پايکوهي، رويش علف‌هاي تازه و گل‌هاي بهاري، همچنين در کوهستان، مه غليظ همچون ابري که با ريزش برف و باران همراه‌است وجود دارد.
اما قلل قفقاز بزرگ همچون قازبگي و ساير کوه‌ها، از برف ضخيم پوشيده شده‌اند. در مجموع آب و هواي گرجستان تابعي است از موقعيت جغرافيايي اين سرزمين، توده‌هاي هواي اشباع شده از بخارات آب درياي سياه از سمت غرب وارد دالان قفقاز و در گرجستان غربي باعث بارندگي متناوب مي‌شود و با از دست دادن نسبتي رطوبت از رشته کوه‌هاي سورامي، مسختي و ارسياني وارد گرجستان شرقي مي‌شود.
شايد به همين دليل است که گرجستان شرقي بارندگي کمتري را دريافت مي‌کند و آب و هواي آن خشک تر است. 

ناهمواري ها 
کشور گرجستان عمدتاً کوهستاني است. بيش از 80% قلمرو اين سرزمين را کوهستان‌ها و تپه ماهورها پوشانده‌است. فعاليت‌هاي عادي مربوط به زلزله در نواحي داراي ساختار آتشفشاني در گرجستان جنوبي آشکار شده‌است.
برخلاف کليات عمومي کوه شناسي، قسمت گرجستان قفقاز بزرگ، در مطابقت با زمين شناسي و ساختار اصلي ناهمواري، به سه قسمت غربي، مرکزي و شرقي تقسيم شده‌است.

قفقاز بزرگ


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-


با گذر از غرب به شرق در امتداد رشته کوه قفقاز بزرگ، امکان مشاهده افزايش تدريجي آب پخشان اصلي بين رودخانه‌هاي دامنه‌هاي شمالي و جنوبي و همچنين کوه‌هاي نوک نيزي که به طرف سواحل درياي سياه و اراضي پست کولخيس، کشيده شده‌اند، وجود دارند. همه نواحي کوهستاني که بين دره «پسو» و مرزهاي شرقي جمهوري خودمختار آبخازيا کشيده شده‌اند، «قفقاز غربي» ناميده مي‌شود. رشته اصلي قفقاز غربي همچون برآمدگي‌هاي عظيمي، پوشيده از قلل صخره‌اي برافراشته‌است که در بين آن، يخچال‌هايي در عمق حفره‌هاي سيرکي قرار دارند. ستيغ عظيم قفقاز بزرگ، نزديک هزار متر بالاتر از خط برف‌هاي دائمي است. گذرگاه‌هاي کوهستاني، که در اغلب موارد، جاده‌اي مالروست. در ارتفاع 2400 تا 3000 متري از سطح دريا قرار دارند.
قلل قفقاز بزرگ پوشيده از برف‌هاي دائمي است. واريزهاي موجود درپاي قله‌ها حاصل قرن‌ها فرسايش هوازدگي است. اختلاف شديد بين دماي شبانه روز، سبب تخريب حتي سنگ‌هاي سختي جون گرانيت، گنيس و شيست‌هاي دگرگون مي‌شود که بيشترين قسمت رشته کوه‌ها را تشکيل مي‌دهند.
آبشارهاي يخي که از زبانه‌هاي يخچالي تشکيل مي‌شود، بر روي حصارهاي سنگي جريان مي‌يابد و به درون دره‌هاي تنگ و عميق سرازير مي‌شود. اين آبشارها تعداد بي شماري جويبار و نهر را تغذيه مي‌کند که رودهاي کوهستاني در پايين تشکيل مي‌دهند.
در قسمت شرقي قفقاز غربي، رشته کوه‌هاي آهکي کوتاه ترند و برآمدگي‌هاي نسبتاً کوتاهي را تشکيل مي‌دهند. يکي از اين رشته کوه‌ها توسط رود گاليدزگا به طور عميق بريده شده‌است. از بالايکانيون، مجدداً مي‌توان دامنه‌هاي شيبدار کوه‌ها را ديد. اين‌ها، هرچند از آهک تشکيل نيافته‌اند، اما عمدتا ماسه سنگ‌هاي سخت صخره‌هاي آتش فشاني قديمي هستند.
در پرتگاه‌هاي نوک تيز، که اخيرا با جنگل‌هاي غيرقابل نفوذي پوشيده شده، يکي از مراکز صنعتي گرجستان، شهر تقوارچلي قرار دارد که در دوره شوروي ساخته شده‌است. در اين ناحيه، زغال سنگ در ماسه سنگ‌هاي ژوراسيک يافت شده‌است. 

ناحيه بين کوهي گرجستان در شرق کولخيس 
در طول رشته کوه سورامي، شاخه شرقي اراضي پست بين کوهي گرجستان واقع شده‌است. اين منطقه طبيعت گوناگوني دارد. در جنوب دامنه‌هاي پلکاني رشته کوه‌هاي تريالتي سربرافراشته‌اند.
در طول پايکوه‌هاي آن دره رود متکواري قرار دارد که در حاشيه بستر آن راه آهن کشيده شده‌است.

قفقاز کوچک


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

قسمتي از منطقه کوهستاني، قفقاز کوچک است که در امتداد مرزهاي گرجستان کشيده شده‌است. اين منطقه داراي دو قسمت جداگانه از نظر ساختار و ناهمواري است. قسمت شمالي، رشته کوه‌هاي چين خورده حاشيه‌اي و بلندي‌هاي آتش فشاني جاواختي است. قسمت بعدي که از درياي سياه تا تفليس کشيده شده‌است، عمدتاً از سنگ‌هاي آتش فشاني ترشياري پايين تشکيل شده‌اند. اراضي مرتفع آتش فشاني از لايه‌هاي جوان ترشياري بالا و گدازه‌هاي کواترنري تشکيل شده‌اند که فلات بلندي را با زنجيره‌اي از مخروط‌ها و گنبدي‌هاي آتش فشان‌هاي خاموش به وجود آورده‌است. 

هيدرولوژي

رودها


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

برخورد دو رود متکواري وآراگوي 
رشته کوه‌هاي سورامي، متسختي و ارسياني، رودهاي گرجستان را به دو حوضه درياي سياه و درياي خزر تقسيم مي‌کنند. به علت بارندگي فراوان، رودهاي حوضه درياي سياه شبکه متراکم تري را تشکيل داده و حجم آب بيشتري را نسبت به گرجستان شرقي، جاري مي‌سازد. گرجستان غربي با تعداد زيادي از رودهاي کوچک که از نزولات باران و قسمتي از مرداب‌ها تغذيه مي‌شوند، مشخص مي‌شوند. اين رودها مستقيماً وارد درياي سياه مي‌شوند. در حوضه رود متکواري چنين نمونه‌هايي از رودهاي مردابي وجود ندارد، اما رودها داراي جريان‌هاي فصلي هستند و در تابستان اين رودها خشک مي‌شوند. در گرجستان غربي، جايي که سنگ‌هاي کربناته، گسترش يافته‌است، رودهاي زيادي از چشمه‌ها يا جويبارهايي سرچشمه مي‌گيرند که از حفره‌هاي کارست‌هاي زيرزميني بيرون مي‌آيند. در سرزمين‌هاي بلند جاواختي در گرجستان جنوبي رودهايي وجود دارند که توسط درياچه‌ها و به مقدار زياد از آب‌هاي زيرزميني تغذيه مي‌شوند.
رودخانه‌هاي گرجستان داراي اهميت اقتصادي بسيارند. بر طبق برآوردهاي منابع برق آبي، گرجستان جاي مهمي را در بين کشورهاي مستقل مشترک المنافع (CIS ) اشغال مي‌کند و بسياري از کشورهاي خارجي از جمله فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، اتريش، يونان، پرتغال و صربستان جلوتر است. 

درياچه‌ها


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

درياچه ليسي تفليس 
تعداد درياچه‌هاي گرجستان اندک است و اغلب آن‌ها کوچک مي‌باشند و در چشم انداز گرجستان نقشي ايفا نمي‌کنند. هرچند، درياچه‌هاي اين کشور از نظر منشا متفاوت اند اما داراي شکل زيبايي هستند.
سرزمين‌هاي بلند جاواختي بيشترين تعداد درياچه هارا داراست. در گرجستان شرقي درياچه «بازالتي» قرار دارد و در داخل محدوده شهر تفليس درياچه کوچک «ليسي» واقع شده‌است. تعداد زيادي درياچه‌هاي مصنوعي در گرجستان ايجاد شده‌است. تعدادي از آنها حتي از درياچه‌هاي طبيعي است.

يخچال‌ها


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

يخچال سوانتي 
در رشته کوه قفقاز مرکزي در قلمرو گرجستان، تعداد زيادي يخچال وجود دارد. اين مورد طبيعي است، زيرا حد برف‌هاي دائمي در قسمت غربي اين رشته کوه در ارتفاع 3400 متري و در قسمت شرقي در ارتفاع 3000 متري از سطح دريا قرار دارد. صدها کوه از رشته کوه‌هاي قفقاز بزرگ، بالاتر از اين ارتفاع واقع شده‌اند. بسياري از يخچال‌هاي گرجستان در دامنه‌هاي جنوبي قفقاز بزرگ، متمرکز شده‌اند. بسياري از يخچال‌هاي گرجستان کاملاً بزرگ و گسترده هستند. به ويژه تعداد يخچال‌هاي بزرگ در حوضه رود «اينگوري» به حدود 170 يخچال مي‌رسد. بزرگترين آنها عبارت اند از: «تويبري» (به طول 10 کيلومتر)، «لکزيري» (به طول 13,5 کيلومتر) و «تسانري» (به طول 12 کيلومتر).
يخچال‌ها داراي اهميت اقتصادي قابل توجهي هستند. اين يخچال‌ها رودهاي بزرگ گرجستان را تغذيه مي‌کنند. در تابستان، يخ‌هاي ذوب شده در يخچال‌ها آب رودخانه‌هاي ريوني، اينگوري، تِرِک، و ساير رودها را با حجم زياد تغذيه مي‌کنند. 

آب‌هاي معدني
قفقاز جنوبي، به ويژه در گرجستان، ناحيه آتش فشان‌هاي فعال دوره‌هاي اخير زمين شناسي است، که ناحيه‌اي زلزله خيز متراکم با حکت‌هاي تکتونيکي جديد است. فعليت نيروهاي تحت الارضي با چشمه‌هاي آب گرم و معدني مشخص مي‌شود که در بسياري از قلمرو گرجستان از زمين خارج مي‌شوند.
«آب حيات» را مي‌توان به چشمه‌هاي آب گرم و راديواکتيويته «تسقالتوبو» لقب داد. چشمه‌هاي معدني قليايي-کربنيک مرکز آسايش گاهي «برجومي» در سراسر جهان شناخته شده‌است. آب‌هاي معدني «منجي» با آب‌هاي «ماتسستا» در نزديکي «سوچي» قابل مقايسه‌است. چشمه‌هاي قليايي-نمکي «سايرمه»، «لوگلا»، «زواره» در «جاوا» شبيه چشمه‌هاي «سِن توکي» هستند. سرانجام اينکه چشمه‌هاي گوگردي-قليايي تفليس بسيار معروف مي‌باشند. 

خاک شناسي
در قلمرو گرجستان طيف وسيعي از خاک‌ها، از خاکستري-قهوه‌اي و شور نيمه بياباني، يعني خاک‌هاي استپي خشک و خاک‌هاي جنگل‌هاي معتدل مرطوب تا خاک‌هاي سرخ و پودزولي نواحي جنب مداري و خاک‌هاي چمني آلپي گسترده شده‌است.
با وجود تفاوت‌هاي طبيعي اساسي بين گرجستان شرقي و گرجستان غربي، خاک‌هاي اين دو ناحيه نيز به ويژه در اراضي پست بين کوهي، با هم تفاوت دارند. خاک‌هاي چمني-کوهستاني سرزمين‌هاي بلند آتش فشاني گرجستان جنوبي، ويژگي‌هاي مخصوص خود را دارا هستند. در اين جا، در فلات «آخالکالاکي»، در همسايگي «تسالکا»، «دمانيسي» و «گومارتي» تا ارتفاع 1200–2000 متري، خاک‌هاي چرنوزيوم کوهستاني، خاک‌هاي غالب است. اندکي بالاتر، در رشته کوه‌هاي «جاواختي»، «تريالتي» و «سامسارا» اين خاک‌ها با خاک‌هاي چمني-کوهستاني جايگزين مي‌شوند. خاک‌هاي چمني-کوهستاني گرجستان پوشيده از چمنزارهاي آلپي و نيمه آلپي است که اساس دامپروري را تشکيل مي‌دهد. 

جغرافياي زيستي

پوشش گياهي


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

متيانتي
طبق برآوردها، حدود 4000 گونه گياهي در گرجستان يافت مي‌شود. جنگل‌ها، مهمترين ذخاير گياهي گرجستان را دارا هستند که حدود يک سوم از قلمرو کشور را در بر مي‌گيرند.
ناحيه بندي عمودي به روشني با گرجستان کوهستاني مشخص مي‌شود. پوشش گياهي گرجستان شرقي متفاوت با گرجستان غربي است. پوشش گياهي گرم و مرطوب گرجستان غربي فراوان و گوناگون است.
پوشش سبز زمين‌هاي پست کولخيس و تپه‌هاي پايکوهي گرجستان غربي بسيار غني است. جنگل‌هاي درختان بارونده در خاک‌هاي باتلاقي کولخيس رشد کرده‌اند. گونه‌هاي متعددي از بلوط (ايمرتياتي، ايبريايي، هارتويس) راش، شاه بلوط، ممرز و توسکا متناوبا با افرا، خرمالو، زبان گنجشک، زيرفون، گلابي، سيب و راش شرقيجايگزين مي‌شود.
چمنزارهاي کوتاه آلپي و گونه‌هاي فرش مانند، بلندي‌ها از 2300-2400 تا 2900-3000 متري از سطح دريا، پوشش گياهي غالب را تشکيل مي‌دهند. در اين جا گياهان کوتاه با گل‌هاي درشت و زيبا (جنتياناي زرد، علف خُنازير، شقايق قفقازي و...) مي‌رويند. در بالاي ناحيه آلپي، کوهستان‌ها عاري از پوشش گياهي ممتد است. 

حيات جانوري


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

 

عقاب طلايي 


در گرجستان جانوران زيادي وجود دارد که به جهت گوناگوني چشم اندازها منحصر به فرد است، (از ناحيه جنب مداري تا کوهستان‌هاي پوشيده از برف). در اين جا گونه‌هاي جانوري بومي، از جمنله جانوران مهاجر از ساير نواحي جانوري، يافت مي‌شود. در گرجستان نواحي جانوري در ارتباط با ارتفاع کاملاً مشخص هستند (از نواحي استپي و جنب مداري مرطوب تا نواحي آلپي). در نواحي آلپي قفقاز بزرگ، گونه‌هاي متفاوتي از گوسفند و بز کوهي زندگي مي‌کنند.
پرندگاني که در ناحيه آلپي لانه مي سازندشامل خروس برفي، زاغي، خروس زيباي قفقازي، که در بيشه‌ها زندگي مي‌کنند و پرندگان شکاري از قبيل عقاب طلايي و کرکس ريشدار است.
ماهي‌هاي زيادي در آب‌هاي داخلي اين کشور وجود دارد. رود متکواري و شاخابه‌هاي آن مسکن مارماهي خزري، ماهي آزاد، ماهي سفيد، گربه ماهي، شاه ماهي، اردک ماهي و ماهيکپور است. رودهاي کوهستاني مملو از ماهي قزل آلاست

جمعيت شناسي


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

خصوصيات جمعيتي 
در سال 2006 ميلادي کشور گرجستان داراي 4,661,401 تن جمعيت بوده که از اين تعداد 2,237,472 تن (48%) مردان و 2,423,928 تن (52%) را زنان تشکيل داده‌اند. نرخ رشد جمعيت در گرجستان از سال 1975 تا 2005 ميلادي، 0,3- درصد بوده‌است. بر اساس آمار سال 2003 ميلادي، نسبت زاد و ولد 8 در 1000 و نسبت مرگ و مير 10 در 1000 اعلام گرديده‌است. 

ترکيب سني و جنسي
بر اساس آمار موجود در سال 2007 ميلادي،19% از کل جمعيت کشور گرجستان زير 14 سال، 66% بين ?? تا 15 سال و 15% بالاي 65 سال را تشکيل مي‌دهند. ميزان اميد به زندگي در سال 2004 ميلادي، در گرجستان 70,6 سال بوده‌است. 

جمعيت شهري و روستايي 
ميزان جمعيت روستايي کشور گرجستان در سال 2001 ميلادي، 44% از کل جمعيت اين کشور بوده‌است. اين رقم در سال 1980 ميلادي،48% بوده‌است که بر اين اساس نرخ جمعيت روستايي روند نزولي داشته‌است. نرخ رشد سالانه جمعيت روستايي بين سال‌هاي 1980 تا 2001 ميلادي، 0.1- بوده‌است.
جمعيت شهري اين کشور در سال 2001 ميلادي، 3.100.000 تن (57%) بوده‌است. اين رقم در سال 1980 ميلادي، 2,600,000 تن (52%) اعلام گرديده‌است.

نظام آموزشي


 

دانشگاه تفليس
قانون اساسي گرجستان تحصيلات در مدارس تا کلاس نهم را به طور رايگان پيش بيني نموده‌است. هم چنين در دانشگاه‌هاي دولتي، دانشجويان از امکانات تحصيل رايگان برخوردار مي‌باشند. در گرجستان مدارسي به زبان‌هاي روسي، ارمني، آذري، آسي و آبخازي وجود دارد.
با توجه به تغييراتي که در دوره پيش از دانشگاه به وجود آمده، مدت تحصيل در مدارس در مجموع به 12 سال رسيده‌است؛ از اول تا ششم: دوره ابتدايي، از هفتم تا نهم: دوره پايه، از دهم تا دوازدهم: دوره تحصيلات متوسطه مي‌باشد. از اول تا کلاس نهم اجباري و رايگان بوده، از سال دهم تا دوازدهم، اخيراً فقط بخشي از هزينه‌ها را دولت تقبل مي‌کند. نوع مدارس نيز تغيير يافته‌است. 
در سال 2004 ميلادي، نرخ سواد در بزرگسالان (15 سال و بالاتر)، 100% اعلام شده‌است و شاخص آموزش اين کشور 0,89 بوده‌است. 
نسبت زنان به مردان در سال 2001 ميلادي، در دوره‌هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه به ترتيب: 95%، 73% و 34% بوده‌است. 

بهداشت و درمان
بر اساس آمار سال 2000 ميلادي، مخارج عمومي در زمينه بهداشت و درمان، 0,7 از توليد ناخالص ملي (GDP ) کشور گرجستان را به خود اختصاص داده‌است که اين رقم در سال 1990 ميلادي، 3% بوده‌است.
در سال 2002 ميلادي، تعداد پزشکان به ازاي هر 100,000 تن، 487 پزشک اعلام شده‌است. 
تعداد تخت‌هاي بيمارستاني به ازاي هر 1000 تن، 5 تخت در سال 2000 ميلادي بوده‌است. 

تاريخ و فرهنگ


پيشينه تاريخي

 

جمجمه 2 ميليون ساله انسان گرجي
انسان‌هاي اوليه را مي‌توان در قفقاز جنوبي، به ويژه در گرجستان، خيلي پيش از دوره پارينه سنگي رديابي کرد. جمجمه انسان اروپايي نژاد که يک ميليون و هشتصد هزار (1,800,000) سال پيش زندگي مي کرده‌است، در حفاري‌هاي اخير در ناحيه دمانيسي به دست آمده‌است.
اواخر عصر مفرغ و اوايل عصر آهن، سراسر گرجستان پيشرفت وسيعي را در حوزه اقتصادي شاهد بود که همراه با سطح بالايي از صنايع دستي، گسترش روابط تجاري و توام با افزايش نابرابري‌هاي اجتماعي بود. در اواخر نيمه دوم هزاره دوم پيش از ميلاد حضرت عيسي (ع)، شرايط لازم براي ظهور يک جامعه طبقاتي ايجاد شده بود.

امپراتوري اورارتو 
از هزاره دوم پيش از ميلاد مسيح، همزمان با قدرت گرفتن آشوري‌ها، اقوام گله دار و دامپرور از سرزمين بين النهرين در گرجستان سکني گزيدند. که بعدها امپراتوري اورارتو را تشکيل دادند.
قابل ذکر است که قبايل گرجي يگانگي خود را همزمان با پايان عصر مفرغ، آغاز کردند. در پايان هزاره دوم و آغاز هزاره اول پيش از ميلاد، در نواحي جنوب شرقي گرجستان باستان، دو اتحاديه اصلي از قبايل ظهور کردند: ديائوخي و کولخيس که هر دو آن‌ها تا قرن هشتم پيش از ميلاد دوام داشتند.
در ميانه قرن هشتم پيش از ميلاد، ديائوخي در نتيجه قدرت گرفتن اورارتو فروپاشيد. غلبه کول‌ها (کولخيس) و مخالفت آنها با تائوها (ديائوخي) نيز در اين امر سهيم بود. قسمتي از سرزمين ديائوخي به کول‌ها واگذار شد. مدتي بعد کشمکش بين کول‌ها و اورارتو آغاز شد و کول‌ها شکست خوردند.
قلمرو اورارتو در زمان خود وسيع ترين امپراتوري به شمار مي‌رفت. در قرن هفتم پيش از ميلاد، همزمان با آغاز دوره ضعف اورارتو، آريايي‌ها پادشاهي ماد را تاسيس کردند. با قدرت گرفتن ماد و شکست خوردن اورارتو، مادها حوالي ارمنستان امروزي ساکن شدند که نتيجه ترکيب اين دو قوم (گرجي و آريايي) قوم ارمني بود. در اوسط قرن ششم پيش از ميلاد حضرت عيسي (ع) هخامنشيان جايگزين مادها، در حکومت بر جنوب گرجستان باستان شدند.
قرن‌هاي ششم تا چهارم پيش از ميلاد، دوره استحکام قبايل کارتلي، عمدتاً ساکنان گرجستان شرقي شد. کشمکش بين بين کنفدراسيون‌هاي مختلف گرجي در نهايت منتج به تشکيل پادشاهي «ايبريا» به پايتختي «متسختا» شد.
از آن پس، تاريخ گرجستان با تاريخ امپراتوري‌هاي بزرگ، ازجمله:ايران، يونان، روم، عثماني و... گره خورد و همواره حکومت بر آن، عامل جنگ بين قدرتمندان تاريخ بود و حتي تا در عصر معاصر نيز ادامه داشت. به گونه‌اي که در دوره قاجاريه، ايران و روسيه 12 سال با يکديگر جنگيدند که به بسته شدن عهدنامه گلستان انجاميد.

فرهنگ


 

پوشش محلي گرجي در متسختا 
گرجستان در حد فاصل اروپا و آسيا قرار گرفته‌است و تاثير اين موقعيت جغرافيايي در شکل گيري تمدن مردم گرجستان تبلوري از نفوذ فرهنگ‌هاي شرقي و غربي است. در روزگاران کهن، ساکنان اين کشور با مناطق همجوار خود فرهنگ واحدي تشکيل مي‌دادند که به فرهنگ «کورا-ارس» معروف بود.
شرايط مناسب و مستعد جغرافيايي و اقليمي گرجستان، قرار گرفتن در بين دو قاره اروپا و آسيا و دو حوضه دريايي بزرگ (درياي سياه و درياي خزر)، و نيز واقع شدن آن در مرز دو حوزه ديني مهم اسلام و مسيحيت موجب شده‌است تا اين کشور از بامداد تاريخ تا کنون مورد توجه جهانيان و محل مواجه تمدن‌ها و فرهنگ‌ها باشد. در قرن‌هاي گذشته و علي الخصوص قرن‌هاي 12 و 13 ميلادي، يکي از مهم ترين مراکز فرهنگي به شمار مي آمده‌است.
در دوره برقراري اتحاد بين جمهوري‌هاي شوروي، گرجي‌ها در مقايسه با ساير جمهوري‌هاي اطراف، از اهميت بيشتري در امور فرهنگي و سياسي برخوردار بودند. استالين رهبر شوروي سابق، يک فرد گرجي بود. شواردنادزه وزير امور خارجه شوروي، روستاولي، چاوچاوادزه و چندين تن ديگر از اديبان و دانشمندان گرجي نام‌هاي آشنايي در قلمرو شوروي سابق و نيز در مقياس‌هاي جهاني هستند. مکاتب علمي گرجستان از شهرت جهاني برخوردار است.نيکولوز موسخليشويلي از جمله کساني است که مکتب علمي خاصي را بنياد نهاده‌است. وي بنيانگذار مکتب تئوري «رياضي ارتجاع» (Elasticiti ) در زمان اتحاد جمهوري‌هاي شوروي است. 

زبان و خط


 

کتابي از ايليا چاوچاوادزه به خط و زبان گرجي


زبان گرجي زبان رسمي و رايج مردم گرجستان است که بيشترين متکلمان را در بين زبان‌هاي قفقازي داراست. زبان گرجي در شمار زبان‌هاي قفقازي است و زبان‌هاي قفقازي به آن دسته از زبان‌ها گفته مي‌شود که در منطقه قفقاز بين درياي سياه و درياي خزر با آن ارتباط برقرار مي‌شود. در حدود 30 تا 40 زبان در اين منطقه جغرافيايي وجود دارد و همين تنوع زباني در منطقه‌اي به اين کوچکي امر قابل ملاحظه‌اي است.
يکي از قديمي ترين سيستم‌هاي نوشتاري جهان خط گرجي است. بر اساس روايات تاريخي که در کتاب باستاني «سرگذشت کارتيل» آمده‌است، خط گرجي در دوره استقرار دولت گرجستان شرقي يا همان ايبريا در ? قرن پيش از ميلاد حضرت عيس (ع) اختراع شده‌است و گفته مي‌شود که پارناواز اولين پادشاه کارتيل (گرجستان شرقي) الفبا را اختراع کرد.
در اکتشافات اخيردر ايالت کاختي گرجستان اشيايي به دست آمده‌است که درحدود 4 قرن پيش از ميلاد مسيح بر روي آن‌ها جملات کوتاهي به زبان گرجي نوشته شده‌است.
الفباي گرجي نتيجه تطور الفبايي است که از قرون وسطي در گرجستان رايج بود. الفباي گرجي داراي 33 حرف است که به صامت و مصوت تقسيم مي‌شود. در زبان گرجي 5 مصوت و 28 صامت وجود دارد و از چپ به راست نوشته مي‌شود. 

اديان و مذاهب


-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

کليساي جامع باگراتيوني درکوتائيسي 
بر اساس آمار سال 2002 ميلادي، اکثر مردم گرجستان، (حدوداً 70%)، مسيحي بوده و پيرو کليساي ارتودوکس گرجستان هستند (مسيحي ارتودوکس گرجي). بعد ازارتودوکس‌هاي گرجي، مسلمانان بزرگترين اقليت ديني اين کشور محسوب مي‌شوند. جمعيت مسلمانان را آذري‌ها و ديگر اقوام ساکن در اين کشور از جمله آجارياتشکيل مي‌دهند.
روس‌هاي ساکن گرجستان، از ديگر اقليت‌هاي اين کشور هستند که جمعيت ارتودوکس روس آن را تشکيل مي‌دهند. و همچنين هستند:ارامنه آپوستوليک و ژرمن‌هايپروتستان

نژاد و قوميت 
کشور گرجستان از قوميت‌هاي مختلفي از جمله: گرجي: 70,1%، ارمني: 8,1%، روس: 6,3%، آذري: 5,7%، اوستيايي: 3%، آبخازي: 1,8% و ديگر قوميت‌ها 5% تشکيل شده‌است.
گرجي‌ها بزرگترين قوم گرجستان بوده و در تمام اين کشور پراکنده‌اند و قدرت مرکزي در اختيار آنان است.
شاردن سياح معروف فرانسوي که توصيف دقيق و جامعي از گرجستان در سفرنامه خود نموده‌است چنين مي‌گويد: «نژاد مردم گرجستان پاکترين و اصيل ترين نژادهاي مشرق زمين و خالص ترين نژاد هاست».

رسانه‌هاي گروهي


مطبوعات 
مطبوعات گرجستان که به طور متناوب منتشر شده‌اند، تاريخي حدود 170 سال را شامل مي‌شود. طبق آمار روزانه 150 عنوان روزنامه در گرجستان منتشر مي‌شود که 130 عنوان آن به زبان گرجياست. همچنين تعداد 75 نشريه به صورت هفته نامه، ماهنامه، فصلنامه و... در گرجستان منتشر مي‌شود که 61 مورد آن به زبان گرجي است. روزنامه‌هاي ديگر عمدتا به زبان‌هاي روسي، ارمني، آذري،اوستيايي و آبخازي منتشر مي‌شوند. تيراژ کل روزنامه‌هاي گرجستان 3,677,000 نسخه‌است که سرانه آن براي هر هزار تَن، 671 نسخه مي‌شود. از اين تعداد روزنامه 3,2 ميليون نسخه به زبان گرجياست. 

روزنامه‌هاي مهم و پر تيراژ گرجستان
1– جوانان ايبري 2– تايمز 3– ملت 4– تايمز گرجي 5– ادبيات گرجستان 6– جمهوري 7– گرجستان آزاد 8– پيک گرجستان 9– گرجستان

خبرگزاري‌هاي داخلي و خارجي 
آژانس خبري گرجستان و ايبريا خبرگزاري فعال داخلي در اين کشور هستند. سخنراني‌هاي بي. بي. سي، ايپريندا، کانتاکت، و سک اينپروم، خبرگزاري‌هاي خارجي هستند که همگي در تفليس فعاليت دارند. خبرگزاري‌هاي جديدي از جمله: ساکنيفرم، درياي سياه، قفقاز پرس و برايم نيوز نيز در تفليس مشغول فعاليت مي‌باشند.

راديو و تلويزيون


 

سالن تئاتر شوتا روستاولي در تفليس 
راديو و تلويزيون به عنوان قوي ترين اهرم در زمينه جلب افکار عمومي در دست دولت و حکومت مي‌باشند. تعدادي از برنامه‌هاي شبکه‌هاي خصوصي تلويزيون مي‌تواند مورد استفاده مردم محلي از طريق شکه‌هاي محدود کابلي قرار گيرد، برنامه‌هاي مزبور عمدتاً تفريحي و سرگرم کننده‌است.
راديو گرجستان علاوه بر زبان گرجي برنامه‌هاي ديگري نيز به زبان‌هاي روسي، ارمني، آذري، اوستيايي و آبخازي، آلماني و انگليسي پخش مي‌کند. 

ساختار اقتصادي
کشور گرجستان به دليل برخورداري از امتيازاتي مانند موقعيت جغرافيايي و آب و هواي مناسب، داراي کشاورزي پيشرفته، معادن، بهره برداري از صنايع و صنعت گردشگري از ثروتمند ترين جمهوري‌هاي شوروي سابق به شمار مي‌آمد. و مردم آن از استاندارد زندگي بالايي برخوردار بودند. اما پس از فروپاشيشوروي در سال 1991 ميلادي، وقوع جنگ‌هاي داخلي از سال 1991 تا 1994 ميلادي، اقتصاد گرجستان را به عنوان يک کشور تازه استقلا يافته با بحراني شديد مواجه ساخت. 

فعاليت‌هاي عمده اقتصادي

کشاورزي

توشتي
تا قبل از سال 1991 ميلادي گرجستان حجم وسيعي از فرآورده‌هاي غذايي و کشاورزي را صادر مي‌کرد و يکي از عرضه کنندگان اصلي سبزيجات، ميوه، چاي، مشروبات الکلي و مرکباتبه ساير جمهوري‌هاي شوروي بوده‌است. بعد از استقلال گرجستان، بازارهاي سنتي اين کشور از دست رفت و سطح کلي توليدات نيز به دليل مشکلات سياسي و اقتصادي کاهش يافت.
به علت واقع شدن در منطقه جنب مداري مرطوب، در اين کشور کشت مرکبات و چاي رونق دارد.
در بخش زراعت اين کشور، غلات، نباتات صنعتي، سيب زميني، سبزيجات و نباتات علوفه‌اي کشت مي‌شود.
در سال 2005 ميلادي، 47,2% از مجموع نيروي کار کشور گرجستان در بخش کشاورزي مشغول به فعاليت بوده‌است. 

صنعت
صنعت شاخه اصلي اقتصاد گرجستان محسوب مي‌شود و نقش زيادي در توليد مجموعه اقتصادي اين کشور دارد. صنايع گرجستان ارتباط نزديکي با اقتصاد ديگر جمهوري‌هاي شوروي داشت و به لحاظ تامين مواد خام، انرژي و لوازم يدکي وابستگي زيادي به روسيه و ديگر جمهوري‌هاي شوروي داشت و به همين دليل در سال‌هاي پس از استقلال، صنايع اين کشور خسارات زيادي را متحمل گرديد. به گونه‌اي که تا سال 1994 ميلادي، تقريبا يک سوم کارخانجات گرجستان دست از توليد کشيدند.
در بين محصولات صنعتي گرجستان، صنايع غذايي 40%، صنايع سبک 20,8%، ماشين سازي و صنايع فلزي 13,8% از حجم توليد صنعتي را به خود اختصاص مي‌دهند.
همچنين موسسات صنعتي توليد مصنوعات چوبي در اين کشور فعاليت دارند. توليد ظروف شيشه‌اي و بلوري، مصنوعات سراميک از ديگر رشته‌هاي فعاليت صنعتي گرجستان است.
در گرجستان، صنايع سبک گسترش زيادي داشته‌است. در تفليس، کوتائيسي، باتومي، سوخومي و بعضي شهرهاي ديگر، موسسات توليدي کالاهاي مصرفي ازقبيل پارچه‌هاي پشمي، ابريشمي و نخي، توليد لباس، کفش، تريکو و لوازم خرازي، اشتغال به کار دارند. از موسسات صنايع غذايي، مي‌توان از کارخانه‌هاي چاي خشک کني، شراب سازي، توليد کنسرو و کمپوت، توليد عطر و ادکلن، توتون، شيريني، گوشت، شير و تعدادي ديگر نام برد.

معادن


 

نمايي از شهر چياتورا
گرجستان داراي معادن متعددي است که مهم ترين آن‌ها عبارت اند از: زغال سنگ، منگنز، خاک نسوز، فلزات آهني باريت، عقيق، مرمر، سنگ آهن، آرسنيک، موليبدان،تنگستن و جيوه. علي رغم وجود معادن قابل توجه در گرجستان، به دلايل مختلف از جمله: ضعف تکنولوژي و منابع مالي، شناسايي کامل اين معادن و بهره برداري از آن‌ها در زمان اتحاد جمهوري‌هاي شوروي سابق امکان پذير نبود.
بزرگترين معدن منگنز جهان در گرجستان قرار دارد. وسعت اين معدن که در نزديکي شهر «چياتورا» نزديک بندر پوتي واقع شده، 140 کيلومتر مربع است و ذخاير منگنز آن 250 ميليون تن برآورد شده‌است.
گرجستان در سال 2002 ميادي، 6 هزار تن زغال سنگ، 12 هزارتن مس، 345 هزار تن سيمان، 2000 تن طلا توليد نموده‌است. 

گردشگري
گردشگري يکي از بخش‌هاي مهم خدمات کشور گرجستان مي‌باشد که نقش مهمي دراقتصاد اين کشور دارد. اين بخش مهم در طي دوره قبل از استقلال، از رونق مناسبي برخوردار بود.
در سال 2003 ميلادي، تعداد گردشگران وارد شده به کشور گرجستان 368,312 نفر گزارش شده‌است. درآمد حاصله از اين بخش در سال 2005 ميلادي، 242 ميليون دلار بوده‌است.

 

-Mosaferan.net-Mosaferan-Nowruz-92-زمستان-عيد-نوروز-گرجستان-مسافران-اسفند-بهمن-Georgia-دي-ارز-روز جهاني-آذربايجان-طبيعت-سنبل-زمين-

 

خدمات
اقتصاد گرجستان تا اندازه زيادي به بخش خدمات وابسته‌است و نقش اين بخش در ساختار اقتصادي کشور گرجستان به تدريج افزايش يافته‌است. يکي از مصاديق مهم اين بخش توريسم مي‌باشد که نقش مهمي در بخش خدمات به عهده دارد. 

انرژي 
گرجستان از نظر منابع برق آبي جايگاه مهمي را در بين کشورهاي مستقل مشترک المنافع دارد و از بسياري از کشورهاي اروپايي جلوتر است. و در حال حاضر ميزان برق مورد نياز سالانه‌اي اين کشور 7 ميليارد کيلووات ساعت است که از اين مقدار حدود 4 ميليارد کيلووات را گرجستان توليد مي‌کند و مابقي از خارج تامين مي‌شود.
از نظر منابع نفت و گاز، در حدود 15 ميدان نفتي کشف شده در گرجستان وجود دارد و سالانه 898 هزار بشکه نفت و 44,9 ميليون متر مکعب گاز استخراج مي‌شود. 

نفت

به طور کلي در شمال، مرکز و شرق اين کشور منابع نفت طي اکتشافات زمين شناسي اخير توسط کمپاني‌هاي نفتي غربي در منطقه روستاوي منابع برگتري از نفت و گاز کشف شده‌است.
سه شرکت عمده نفتي در گرجستان فعال مي‌باشند که عبارت اند از: نينوتسميندا در منطقه نينوتسميندا، شرکت نفتي لاريس در منطقطه سامگرلو، و شرکت نفتي دولتي گرجستان به نام شرکت نفت گرجستان
مسيرهاي موجود و برنامه ريزي شده براي ذخاير انرژي به شرح زير است:

خط لوله باکو-سوپسا 
اين خط لوله که باکو در آذربايجان را به سوپسا در درياي سياه متصل مي‌سازد، فعال است. اين خط روزانه حدود 105,000 بشکه نفت را به تانکرهايي در آب‌هاي ساحلي سوپسا هدايت مي‌کند.

خط لوله باکو-تفليس-جيهان 
موافقت نامه بين گرجستان، آذربايجان و ترکيه در ززمينه ايجاد اين خط به امضا رسيده و تصويب شده‌است.

خط لوله گاز ترانس خزر 
پيمان دولتي در مورد خط لوله گاز بين گرجستان، آذربايجان و ترکيه در حال پيشرفت مي‌باشد.

گاز
گاز طبيعي در گرجستان تقريبا تمام بخش‌هاي صنعت و انرژي، کشاورزي و همه شهرها و شهرک‌هاي عمده را تحت پوشش قرار مي‌دهد.
توليد گاز طبيعي در گرجستان در سال 2005 ميلادي، 20 ميليون متر مکعب برآورد شده‌است و ميزان صادرات و واردات گاز، 1,5 ميليارد متر مکعب ارزيابي گرديده‌است. 

برق


 

سد اينگوري
بر طبق برآوردهاي منابع برق آبي، گرجستان جاي مهمي را در بين کشورهاي مستقل مشترک المنافع (CIS ) اشغال مي‌کند و بسياري از کشورهاي خارجي از جمله فرانسه،ايتاليا، اسپانيا، اتريش، يونان، پرتغال و صربستان جلوتر است. سيستم برق موجود گرجستان با 53 نيروگاه توليد برق آبي و 3 نيروگاه توليد برق حرارتي در ارتباط مي‌باشد. بزرگترين نيروگاه برق آبي در دست باز سازي اين کشور نيروگاه اينگوري با افزايش ظرفيت توليد برق از 400 تا 450 مگاوات به 1300 مگاوات مي‌باشد.
نيروگاه‌هاي جديد برق آبي در دست احداث گرجستان، ناماخواني با 250 مگاوات، ژونتي با 100 مگاوات، خادور با 24 مگاوات، و کاختي با 9,3 مگاوات ظرفيت مي‌باشند. 

زغال سنگ
معادن زغال سنگ متعددي در گرجستان وجود دارد معدن تقوارچلي با 250 ميليون تن ذخيره زغال سنگ و تقيبولي با 80 ميليون تن ذخيره از مهم ترين آن‌ها به شمار مي‌رود.
توليد زغال سنگ در گرجستان در سال 2003 ميلادي، 5000 تن بوده‌است. اين کشور در سال‌هاي 2000 تا 2003 ميلادي، از نظر ميزان توليد زغال سنگ سخت، رتبه 56 جهان را به خود اختصاص داده‌است. 

حمل و نقل و راه‌هاي ارتباطي 

جاده‌ها


 

راه آهن
همه نواحي و مراکز اداري گرجستان از جمله بسياري از روستاها با شبکه شاهراه‌ها و جاده‌هايي که سراسر کشور را تحت پوشش قرار مي‌دهد، مرتبط هستند.
در مجموع راه‌هاي آسفالته گرجستان حدود 20000 کيلومتر است که اين کشور طرح‌هايي هم براي گسترش جاده‌ها و به خصوص بزرگراه‌ها در دست اجرا دارد که از جمله مهم ترين آن‌ها ساخت يک بزرگراه شش بانده بندر درياي سياه به تفليس و از آبخازيا تا مرز آذربايجان مي‌باشد.

راه آهن

راه آهن گرجستان درمسير تفليس-سامترديا ارتباط سه کشور قفقاز و روسيه را با گذر از سواحل درياي سياه به سمت شمل از طريق آبخازيا ممکن مي‌سازد.
مسيرهاي کوتاه تر داخل گرجستان، اکثر شهرهاي اين کشور را به هم مرتبط مي‌سازد. در مقايسه با کشورهاي همجوار قدرت کشش راه آهن اين کشور به دليل اينکه اغلب لکوموتيوها و واگن‌ها در همين کشور توليد شده‌اند، بالا مي‌باشند.

خطوط هوايي


کشور گرجستان از سامانه حمل و نقل هوايي داخلي پيشرفته‌اي برخوردار است. البته به دليل وقوع جنگ‌هاي داخلي، تجهيزات و امکانات حمل و نقل هوايي آن خسارات زيادي ديده‌است.
در گرجستان 6 فرودگاه قابل استفاده براي هواپيماهاي غيرنظامي وجود دارد. در بين اين فرودگاه‌ها، فرودگاه‌هاي تفليس، باتومي و سوخومي از اهميت خاص برخوردار هستند.
در حال حاضر از تفليس شبکه خطوط هوايي براي مقاصد باکو، ايروان، تهران، سوخومي، نالچيک، مينرالني ودي، تاشکند، کيف و مسکو برقرار است.

بنادر و کشتيراني


 

بندر باتومي
اهميت حمل و نقل دريايي براي گرجستان هنگامي ک راه آهن کشور به طرف شمال از طريق آبخازيا قطع شد، کاملاً مشخص گرديد. بنادر درياي سياه در تامين کالا نه فقط گرجستان بلکه براي حتي کشور ارمنستان نيز ايفاي نقش دارند.
طبق گزارش‌هاي سال 2007 ميلادي، بندر پوتي از جمله بزرگترين بنادر درياي سياه به شمار مي‌آيد زيرا بخشي از راهروي تراسيکا مي اشد. ميزان مبادلات بندر پوتي در سال 2006 ميلادي،7 ميليون تن گزارش شده‌است که9,1% رشد سالانه آن مي‌باشد.

بازرگاني خارجي
هرچند در سال‌هاي گذشته به دليل بي ثباتي سياسي و به تبع آن فقدان امنيت لازم جهت سرمايه گذاري‌هاي بلند مدت و ريسک پذيري بالا در اين کشور، گرايش اندکي از سوي بخش دولتي و تاحدودي بخش خصوصي کشورها در ورود به بازار گرجستان مشاهده گرديده‌است، اما در دهه اخير با توجه به شرايط جديد و نسبتاً مطلوب اين کشور که تا حدودي از دامنه بحران‌هاي موجود در آن کاسته شده؛ به درجه‌اي از امنيت و ثبات رسيده‌است. اين مناسبات در حال توسعه در همه زمينه‌ها بوده‌است و حجم مبادلات بازرگاني اين کشور با ساير کشورهاي جهان سير صعودي داشته‌است. 

صادرات و واردات
در سال 2005 ميلادي، واردات کالا و خدمات 54% از توليد ناخالص داخلي و صادرات کالا و خدمات 42% از تولي ناخالص داخلي ر به خود اختصاص داده‌است.
صادرات اين کشور عمدتاً به کشورهاي روسيه، ترکيه، آذربايجان، ترکمنستان، بلغارستان، ارمنستان و اوکراين بوده‌است.
واردات گرجستان نيز عمدتاً از کشورهاي روسيه، ترکيه، آذربايجان، اوکراين، آلمان، آمريکا و ترکمنستان مي‌باشد. 

سياست
پس از استقلال گرجستان در سال 1370 (1991)، ادوارد شواردنادزه وزير خارجه پيشين شوروي، به عنوان نخستين رييس جمهور کشور برگزيده شد. گرجستان از همان زمان برسر جمهوري‌هاي خودمختار اوستياي جنوبي و آبخازيا با روسيه اختلاف داشت، چرا که روسيه اجازه نمي‌داد که گرجستان، حاکميت خود را در اين دو منطقه اعمال کند. ولي به دليل ضعف گرجستان و نيز نزديکي دولت وقت - به ويژه شخص شواردنادزه - به روسيه، اين کشور تن به مصالحه با روسيه داد و پذيرفت که در امور جمهوري‌هاي خودمختار اوستياي جنوبي و آبخازيا دخالت نکند و با حضور نيروهاي روسي در اين دو منطقه مخالفتي نداشته باشد.
اما پس از انقلاب گل رز در سال 1382 در گرجستان که با پشتيباني آمريکا صورت گرفت و منجر به برکناري دولت متمايل به روسيه و روي کارآمدن دولت غربگراي ميخاييل ساکاشويلي شد، اوضاع سياسي اين کشور دگرگون شد. دولت جديد سياست دوري از روسيه و نزديکي به غرب (به ويژه آمريکا) را در پيش گرفت. همچنين اين کشور خواهان عضويت در اتحاديه اروپا و ناتو شد.
در مرداد 1387 و همزمان با بازي‌هاي المپيک تابستاني 2008 پکن، ارتش گرجستان براي بازگرداندن اوستياي جنوبي به خاک خود، به اين منطقه يورش برد که با واکنش شديد روسيه مواجه شد و مجبور به عقب‌نشيني شد. اکنون روسيه تنها کشوري است که استقلال دو منطقه آبخازيا و اوستياي جنوبي را به رسميت شتاخته‌است و با حضور نيروهاي خود در اين دو منطقه، عملاً کنترل آنها را در دست دارد.
اگرچه در سال 2004 فضاي اندکي براي همکاري سازمان ناتو با گرجستان به‌وجود آمد اما به‌دنبال جنگ سال 2008 اين همکاري روبه افول نهاد. از حدود سال 2008 نه‌ تنها رياست‌جمهوري آمريکا و رهبران اروپايي تمايلي به همکاري با گرجستان نشان ندادند بلکه اکثر مردم اين کشور نيز همکاري با ناتو را براي کشور خود بدون منفعت ارزيابي کردند به‌گونه‌اي که ميزان حمايت مردم گرجستان از اين مسئله از 70 درصد در سپتامبر 2008 به 11 درصد در فوريه 2009 رسيد.