شماره تماس : 02188757911
امروز پنجشنبه 28 تير 1397 ساعت 14:10
خطا
An error occurred while parsing EntityName. Line 1, position 760.
لطفا چند لحظه منتظر بمانيد ...

آب و هواي آنتالياآنتاليا آب و هواي مديترانه‌اي دارد؛ تابستان‌هايش آفتابي و زمستان‌هايش معتدل‌ و گاه باراني‌اند؛ سواحل جذابش از فروردين تا آبان براي شنا مناسبند و بيش از 300 روز در سال، هوا آفتابي است. 
ماه ارديبهشت، وقتي که گرماي هوا نفس آدم را بند نمي‌آورد و در عين حال، حمام آفتاب هم مي‌شود گرفت، بهترين وقت رفتن به آنتالياست. 

اطلاعات آب و هوايي آنتاليا
ماهژانويهفوريهمارسآوريلمهژوئنژوييهآگوستسپتامبراکتبرنوامبردسامبرميانگين ساليانه
ميانگين بيشينه°C15151821263134343127211624.1
ميانگين کمينه °C

66811151923221915107 513.4